Drezina V760 1999

8.-12. 8. 2001 Kecskemét (Maďarsko)- 
Mezinárodní sraz drezín

Místo Najeté km Celková spotřeba paliva Druh akce
Kecskemét (Maďarsko) 137km 5litrů / 8,5 motorhodin sraz drezín

před stanicí v Kecskemétu s místní "Rábou" s místní "Rábou"

Sraz drezin se konal u příležitosti  „Dne Kecskemétské dráhy“. Protože to je ze Zlína dost daleko (~390 km) vyrazili jsme už ve čtvrtek v poledne. V Nových Zámcích do auta přisedl Karel Beneš, a tím byl náš tým  kompletní. Věřte, že jízda s plným autem a přívěsem dá řidiči zabrat. Proto jsem byl rád, když jsme v 18.30 hod byli na místě. Na místě nás uvítal hlavní manažer akce József Nagy. Příjemný člověk, výborný společník a organizátor. Díky Karlu Benešovi a jeho jazykovým schopnostem jsme měli zabezpečené ubytování pro sebe i pro drezinu a auto. Vlastní sraz drezin se konal v pátek. Dopoledne se sjížděli jednotliví účastníci a  připravovali své stroje. Kousek od nich zase připravoval mistr kuchař pravý maďarský guláš v 50. l „kotlíku“. Po perfektním obědě a krátké instruktáži obdrželi všichni řidiči drezin „jízdní příkaz“ (jsme přece na státní dráze !) a vyrazili jsme v konvoji asi deseti drezin za „rábou“ MK48. s jedním osobním vozem do 8 km vzdálené stanice Törökfáj. Zde se trať dělí na dvě větve. Po menším pohoštění účastníků vyráží celý konvoj ještě asi 1 km po severní větvi. Po návratu do Kecskemétu  jsme opět pohoštěni jinou variantou výborného guláše.

slavnostní jízda drezín slavnostní jízda drezín

V sobotu se koná vlastní „Den dráhy.“ Počasí je sice horší, ale nálada veřejnosti výborná a naše odhodlání velké. Čeká nás jízda po jižní větvi do 32 km vzdálené stanice Bugac. Tak daleko jsme ještě nejeli, drezina byla konstruovaná na krátké, ale strmé úseky úvraťového systému ve Vychylovce !  Jedeme jako násled v konvoji 4 drezin za soupravou historického vlaku tvořenou „párou“ MÁV 490.053 a sedmi čtyřnápravovými vozy.  Jízda probíhá bez problémů. Jen na dlouhých rovinách nám souprava troch ujíždí : Přece jen stroj na tvrdých kolejových stycích šetříme… Soupravu, která nám vždy postupně „nadělí“ 300-500m dojíždíme vždy tam, kde lokomotiva doplňuje vodu, kde je pro cestující a hlavně jejich děti připraven zábavný program ( 2x na cestě tam a 2x na cestě zpět)  V poledne jsme na místě. Souprava ještě popojede asi 1km aby lidé měli co nejblíže k Muzeu pusty, a pak se vrací (sunutím) do stanice Bugac –Felsó, kde čeká (a obědvá) i strojní četa a řidiči drezin. Kolem 15. hod se vydáváme nazpět. V Kecskemétu jsme ~v 17 hod. Tím oficiální akce končí, ale my si ještě domlouváme „volnou trať“ na neděli.

ve stanici Bugac Felso (na 32. km z Kecskemétu) s místní párou MÁV 490.053

Podařilo se ! Je neděle 12.8. 2001 10.30hod a my vyjíždíme do 30 km vzdálené Orgováně. Musíme spěchat, protože proti nám pojede pravidelný vlak s příjezdem do Orgováně ve12.15hod ! celou cestu tam jedeme téměř na max. rychlost jen s jednou krátkou zastávkou. V Orgováni jsme v 11hod. Krátká prohlídka opuštěné stanice uprostřed stejnojmenné vesnice uprostřed maďarské pusty, a vydáváme se nazpět. V Kecskemétu  nás už očekává paní výpravčí. Je očividně ráda že jsme v pořádku zpět, a možná i proto nám dodatečně dává jízdní rozkaz pro právě projetou trasu…

v srdci maďarské pusty ve stanici Orgovány

Už „jenom“ rozmontovat drezinu, sbalit osobní věci, 400km do Zlína přes 2 státní hranice a celý kolotoč s uložením dreziny v garáži…

Krátké zhodnocení: Výborná (ale taky náročná) akce. My jsme vydrželi ostré maďarské guláše a drezina vydržela celou akci, zvlášť dlouhé úseky, kdy se jelo třeba celou hodinu na plný plyn. Poděkování patří (kromě synům Jožkovi a Filipovi) Karlu Benešovi za perfektní organizaci.

Členem našeho teamu byl tentokrát i Ing. Karel Beneš, kterému tímto chceme poděkovat za pomoc při realizaci cesty, tlumočení a kompletní fotodokumentaci, ze které jsou fotografie na této straně.


autorem všech  fotek a článků na těchto stránkách (pokud není uvedeno jinak) je Ing. Josef Němeček a lze je veřejně publikovat jen s výslovným svolením autora